הרכבת ידית חיצונית לדלת כניסה לאחר שבירה
לפני
לפני
אחרי
אחרי