החלפת תיבות דואר קטנות לגדולות יותר על הקיר
לפני
לפני
אחרי
אחרי